ஸ்ரீ தர்பாரண்யேஸ்வர சுவாமி தேவஸ்தானம்

ஸ்ரீ சனீஸ்வரபகவான் ஸ்தலம் - திருநள்ளார்

SHRI DHARBARANYESWARASWAMY DEVASTHANAM

Shri Saneeswarabagavaan Sthalam - Thirunallar

Official Site of Thirunallaru Temple

Deities

Presiding DeityDharbarnyeswar
Importance to Sani BhagwanSaturn
ReputationSwayambu
GoddessBogamartha Poonmulayal
SignificanceOne of the Sapthavidanga Sthalams
Holy TreeDarba
Holy SpringNalatheertham
Praised in Thevaramhymns
PlaceThirunallar
StatePondicherryhymnsPuducherry